"Sempozyumlar" için 2097 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

TÜRKİYE’NİN AFRİKA AÇILIMI BAĞLAMINDA SOMALİ’YE YÖNELİK DIŞ POLİTİKASI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU/RessCongress sunum

 • Sempozyumlar,RessCongress,Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • 24/06/2019 14:42:41

Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesinde Türkiye’de Görev Yapan Muhasebe Meslek Mensuplarının Görev ve Sorumlulukları - Öğr.Gör. Erkan Uzun

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Öğr.Gör. Erkan Uzun tarafından sunulan " Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesinde Türkiye’de Görev Yapan Muhasebe Meslek Mensuplarının Görev ve Sorumlulukları " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,işletme
 • 29/05/2019 14:52:04

ADOLESANLARDA EL KAVRAMA KUVVET DUYUSU NORMATİF DEĞERLERİNİN SAPTANMASI İÇİN ÖN ÇALIŞMA - Melda Pelin Yargıç

6. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISHS) Melda Pelin Yargıç tarafından sunulan " ADOLESANLARDA EL KAVRAMA KUVVET DUYUSU NORMATİF DEĞERLERİNİN SAPTANMASI İÇİN ÖN ÇALIŞMA " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISHS,Sports and Health (Spor ve Sağlık)
 • 22/08/2019 07:11:51

Papatya (MatricariaChamomilla),Biberye (RosmarinusOfficinalis) veÇivanpercemi (AchilleaMillefolium) Bitkilerinden Bazı Antioksidant Enzim Aktivitelerin Belirlenmesi - Halit Demir - Nihat Aka - Canan Demir

6. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISHS) Halit Demir - Nihat Aka - Canan Demir tarafından sunulan " Papatya (MatricariaChamomilla),Biberye (RosmarinusOfficinalis) veÇivanpercemi (AchilleaMillefolium) Bitkilerinden Bazı Antioksidant Enzim Aktivitelerin Belirlenmesi " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISHS,Basic Medical Science (TemelTıp Bilimleri)
 • 09/08/2019 13:17:57

BİR HATAY ENDEMİĞİ: KIRMIZI GUDDEME (HELICHRYSUM SANGUINEUM)’UN BOTANİK TURİZMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

3. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Yüksek Lisans öğrencisi Ufuk Cem RAY tarafından sunulan ''BİR HATAY ENDEMİĞİ: KIRMIZI GUDDEME (HELICHRYSUM SANGUINEUM)’UN BOTANİK TURİZMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ'' simli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,RessCongress,Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • 21/06/2019 06:53:34

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI KAMU SPOTU: BİR SAĞLIK İLETİŞİM KAMPANYASI ÖRNEĞİ

Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı tarafından hatalı antibiyotik kullanımı ile mücadele etmek amacıyla hazırlanan "Akılcı Antibiyotik Kullanımı" başlıklı kamu spotu içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Analiz sonucunda mesajın ulaştırılacağı hedef kitlenin kapsayıcı bir yaklaşımla belirlendiği ve hedef kitle ile uyumlu bir şekilde kodlandığı tespit edilmiştir. Farkındalık oluşturma ve ikna etme çabalarını içeren kamu spotunda kampanyanın diğer unsurlarına ve tamamlayıcı mesajlarına da yer verilmiştir.

 • Sempozyumlar,RessCongress,Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • 24/06/2019 17:06:34