"RessCongress" için 284 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ-Doç.Dr.Orhan ERCAN-Öğr.Gör.Sıddık DOĞRULUK

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Doç.Dr.Orhan ERCAN-Öğr.Gör.Sıddık DOĞRULUK tarafından sunulan "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,RessCongress,Eğitim Bilimleri
 • 28/06/2019 08:12:36

KÖKENİ TESPİT EDİLEMEYEN BAZI BİTKİ ADLARI VE BUNLARIN TARTIŞMAYA AÇILMASI-Doç.Dr.Muhammet Fatih ALKAYIŞ

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Doç.Dr.Muhammet Fatih ALKAYIŞ tarafından sunulan "KÖKENİ TESPİT EDİLEMEYEN BAZI BİTKİ ADLARI VE BUNLARIN TARTIŞMAYA AÇILMASI" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,RessCongress,Filoloji
 • 28/06/2019 08:12:36

4 - 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE İLİŞKİN ALGILARI: METAFORİK BİR YAKLAŞIM (GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ)-Prof.Dr.Mehmet Taşdemir-Mehmet Yıldırım

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Prof.Dr.Mehmet Taşdemir-Mehmet Yıldırım tarafından sunulan "4 - 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE İLİŞKİN ALGILARI: METAFORİK BİR YAKLAŞIM (GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ)" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,RessCongress,Eğitim Bilimleri
 • 28/06/2019 08:12:36

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ANA DİLİ URDUCA OLAN ÖĞRENİCİLERİN TEMEL SEVİYE A1 YAZMA SORUNLARI: ERSEM ÖRNEĞİ-Doç..Dr.Mesut Gün-Emre Özdemir

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Doç..Dr.Mesut Gün-Emre Özdemir tarafından sunulan "TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ANA DİLİ URDUCA OLAN ÖĞRENİCİLERİN TEMEL SEVİYE A1 YAZMA SORUNLARI: ERSEM ÖRNEĞİ" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,RessCongress,Eğitim Bilimleri
 • 28/06/2019 08:12:36

ÇALGI EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERDE PSİKOLOJİK PERFORMANS STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ-Doç.Dr.EMİN ERDEM KAYA-ÖZGE KAYA

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Doç.Dr.EMİN ERDEM KAYA-ÖZGE KAYA tarafından sunulan "ÇALGI EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERDE PSİKOLOJİK PERFORMANS STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,RessCongress,Güzel Sanatlar
 • 28/06/2019 08:12:36

İKİ DİL BİR BAVUL FİLMİNİN YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ-Dr.Öğr.Üyesi Bengü Aksu Ataç-Bekir KURU

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Dr.Öğr.Üyesi Bengü Aksu Ataç-Bekir KURU tarafından sunulan "İKİ DİL BİR BAVUL FİLMİNİN YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,RessCongress,Filoloji
 • 28/06/2019 08:12:36