"Maliye" için 59 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

işci Kıdem Tazminatında Özellikli Durumlar ve Muhasebeleştirilmesi - Dr. Öğretim Üyesi Semih Serkant Aktuğ - Dr. Öğretim Üyesi Tunay Aslan

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi JAVScongress Dr. Öğretim Üyesi Semih Serkant Aktuğ - Dr. Öğretim Üyesi Tunay Aslan tarafından sunulan " işci Kidem Tazmi̇natında Özelli̇kli̇ Durumlar ve Muhasebeleşti̇ri̇lmesi̇ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,Maliye
 • 27/05/2019 23:25:33

Ücretsiz

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ SONRASINDA MALİYE BAKANLIĞI TEŞKLİAT YAPILANMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER - Gökçe MARAŞ

6. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Gökçe MARAŞ tarafından sunulan " CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ SONRASINDA MALİYE BAKANLIĞI TEŞKLİAT YAPILANMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • 03/09/2019 15:21:22

Ücretsiz

Türkiye’de Fosil Enerji Bağımlılığının Neden Olduğu Ekonomik ve Çevresel Maliyetler - Doç.Dr. Coşkun Karaca - Uzman Alaattin Bingül

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Doç.Dr. Coşkun Karaca - Uzman Alaattin Bingül tarafından sunulan " Türkiye’de Fosil Enerji Bağımlılığının Neden Olduğu Ekonomik ve Çevresel Maliyetler " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,Maliye
 • 28/05/2019 13:36:46

Ücretsiz

Vergi Denetiminde Etkinliğin Sağlanması Açısından Temel Finansal Tablolar Analizinin Rolü ve Önemi - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dağ - Dr. Öğretim Üyesi Tunay Aslan

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi JAVScongress Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dağ - Dr. Öğretim Üyesi Tunay Aslan tarafından sunulan " Vergi̇ Deneti̇mi̇nde Etki̇nli̇ği̇n Sağlanması Açısından Temel Fi̇nansal Tablolar Anali̇zi̇ni̇n Rolü ve Önemi̇ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,Maliye
 • 27/05/2019 23:11:27

Ücretsiz

Güneydoğu Anadolu Bölgesine Yapılacak ilave Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Bölgeye Sağlayacağı Ekonomik Kazançlar - Doç.Dr. Coşkun Karaca - Uzman Alaattin Bi̇ngül

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Doç.Dr. Coşkun Karaca - Uzman Alaattin Bi̇ngül tarafından sunulan " Güneydoğu Anadolu Bölgesine Yapılacak ilave Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Bölgeye Sağlayacağı Ekonomik Kazançlar " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,Maliye
 • 28/05/2019 13:40:51

Ücretsiz

ÖRNEK BİR MDF İŞLETMESİNDE KALİTE ÇEMBERLERİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ - Nihal KOCA

6. Uluslararası Fen ,Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMS) Nihal KOCA tarafından sunulan " ÖRNEK BİR MDF İŞLETMESİNDE KALİTE ÇEMBERLERİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISMS,Mühendislik
 • 23/08/2019 15:35:06

Ücretsiz