"Maliye" için 93 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

işci Kıdem Tazminatında Özellikli Durumlar ve Muhasebeleştirilmesi - Dr. Öğretim Üyesi Semih Serkant Aktuğ - Dr. Öğretim Üyesi Tunay Aslan

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi JAVScongress Dr. Öğretim Üyesi Semih Serkant Aktuğ - Dr. Öğretim Üyesi Tunay Aslan tarafından sunulan " işci Kidem Tazmi̇natında Özelli̇kli̇ Durumlar ve Muhasebeleşti̇ri̇lmesi̇ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,Maliye
 • 27/05/2019 22:25:33

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ SONRASINDA MALİYE BAKANLIĞI TEŞKLİAT YAPILANMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER - Gökçe MARAŞ

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Gökçe MARAŞ tarafından sunulan " CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ SONRASINDA MALİYE BAKANLIĞI TEŞKLİAT YAPILANMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • 03/09/2019 14:21:22

Vergi Denetiminde Etkinliğin Sağlanması Açısından Temel Finansal Tablolar Analizinin Rolü ve Önemi - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dağ - Dr. Öğretim Üyesi Tunay Aslan

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi JAVScongress Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dağ - Dr. Öğretim Üyesi Tunay Aslan tarafından sunulan " Vergi̇ Deneti̇mi̇nde Etki̇nli̇ği̇n Sağlanması Açısından Temel Fi̇nansal Tablolar Anali̇zi̇ni̇n Rolü ve Önemi̇ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,Maliye
 • 27/05/2019 22:11:27

Güneydoğu Anadolu Bölgesine Yapılacak ilave Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Bölgeye Sağlayacağı Ekonomik Kazançlar - Doç.Dr. Coşkun Karaca - Uzman Alaattin Bi̇ngül

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Doç.Dr. Coşkun Karaca - Uzman Alaattin Bi̇ngül tarafından sunulan " Güneydoğu Anadolu Bölgesine Yapılacak ilave Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Bölgeye Sağlayacağı Ekonomik Kazançlar " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,Maliye
 • 28/05/2019 12:40:51

Türkiye’de Fosil Enerji Bağımlılığının Neden Olduğu Ekonomik ve Çevresel Maliyetler - Doç.Dr. Coşkun Karaca - Uzman Alaattin Bingül

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Doç.Dr. Coşkun Karaca - Uzman Alaattin Bingül tarafından sunulan " Türkiye’de Fosil Enerji Bağımlılığının Neden Olduğu Ekonomik ve Çevresel Maliyetler " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,Maliye
 • 28/05/2019 12:36:46

AKUAPONİK SİSTEMDE MALİYET- FAYDA ANALİZİ ÖRNEĞİ - Doç. Dr. Emre Kaplanoğlu

Emre Kaplanoğlu tarafından sunulan "AKUAPONİK SİSTEMDE MALİYET- FAYDA ANALİZİ ÖRNEĞİ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Iches,İşletme
 • 04/01/2020 13:02:53