"Konu anlatımı" için 44 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

MÜZİK SOSYOLOJİSİ

Müzik sosyolojisi dersleri ile birlikte popüler kültüre ve beraberinde popüler müziğe yönelik yaklaşımlar açıklanmış ve yaklaşımları savunan ekoller dahilinde teorisyenlerin müzik analizlerine yer verilmiştir.

 • Akademik TV,Ders Sunumu,Konu anlatımı
 • 27/04/2020 10:38:45

150₺

DRAMA

Dramanın tanımından faydalarına, eğitmenlerin derslerinde uygulatabileceği etkinliklerden doğaçlama tekniklerine kadar drama ile aklınıza gelen birçok içeriği bu derslerde bulabilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle...

 • Akademik TV,Ders Sunumu,Konu anlatımı
 • 24/08/2020 11:57:07

180₺

MÜZİKTE ESTETİK

Müzikte estetik yargılamanın yapılmasına ilişkin kavramların, kuramların ve anlatımların yer aldığı bu dersler sonunda müzik eleştirisi yapabilecek ve estetik ile sanat felsefesinin ayrımını fark edebileceksiniz.

 • Akademik TV,Ders Sunumu,Ders Anlatımı
 • 14/04/2020 16:13:38

170₺

Sınıf Öğrencilerinin Konu, Ana Fikir ve Yardımcı Fikirleri Tespit Edebilme Becerilerinin Filmler Aracılığıyla Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma - Dr. Bahadır Gülden

Sınıf Öğrencilerinin Konu, Ana Fikir ve Yardımcı Fikirleri Tespit Edebilme Becerilerinin Filmler Aracılığıyla Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Ukda Congress,Eğitim Bilimleri
 • 04/01/2020 13:02:53

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi: A2 Seviyesi Örneğinde-Öğr.Gör.Dilek Kocayanak

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Öğr.Gör.Dilek Kocayanak tarafından sunulan "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi: A2 Seviyesi Örneğinde" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,RessCongress,Eğitim Bilimleri
 • 28/06/2019 08:12:36

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Konut Finansmanı Sözleşmesinde Tüketicinin Korunması - Prof. Dr. Ebru Ceylan

Ebru Ceylan tarafından sunulan " 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Konut Finansmanı Sözleşmesinde Tüketicinin Korunması" adlı bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Utrak Congress,Hukuk
 • 01/01/2020 11:40:00