"JAVSCongress" için 159 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

Gelecek ,Yeni Değerler ve Kavramlar - Doç.Dr. Haluk Yergin

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Doç.Dr. Haluk Yergin tarafından sunulan " Gelecek ,Yeni Değerler ve Kavramlar " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,iktisat
 • 14/06/2019 13:39:05

Yaratıcı Yıkıma Eleştirel Bakış: Ahlaki Bireycilik Yaklaşımı - Evin Bayar - Doç.Dr. Mete Cüneyt Okyar

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Evin Bayar - Doç.Dr. Mete Cüneyt Okyar tarafından sunulan " Yaratıcı Yıkıma Eleştirel Bakış: Ahlaki Bireycilik Yaklaşımı " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,iktisat
 • 12/06/2019 10:11:41

Farklı Üniversitelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma - Öğr.Gör. Erol Kılıçlı

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Öğr.Gör. Erol Kılıçlı tarafından sunulan " Farklı Üniversitelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,işletme
 • 14/06/2019 13:56:06

Endüstri 4.0 Bağlamında; Sendikaların Geleceği " Sendika 4.0 " - Dr. Öğretim Üyesi Hasan Uzun

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Dr. Öğretim Üyesi Hasan Uzun tarafından sunulan " Endüstri 4.0 Bağlamında; Sendikaların Geleceği ' Sendika 4.0 ' " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,iktisat
 • 13/06/2019 10:17:30

Kamu Personellerinin Tüketici Karar Verme Tarzlarına Etkisinin İncelenmesi (Şırnak ili Örneği̇) - Uğur Dayanan

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Uğur Dayanan tarafından sunulan " Kamu Personellerinin Tüketici Karar Verme Tarzlarına Etkisinin İncelenmesi (Şırnak ili Örneği̇) " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,iktisat
 • 12/06/2019 14:10:54

Oecd Ülkeleri Merkez Bankaları Para Politikası: Altın Stokları Bağlamında Bir Değerlendirme - Halit Yürük

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Halit Yürük tarafından sunulan " Oecd Ülkeleri Merkez Bankaları Para Politikası: Altın Stokları Bağlamında Bir Değerlendirme " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,iktisat
 • 14/06/2019 06:48:53