"Ataturk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" için 2804 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersini Alan Lisans Öğrencilerinin Öz Yeterlik İnançları - Doç. Dr. Gülay Sarıçoban

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu Doç. Dr. Gülay Sarıçoban tarafından sunulan "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersini Alan Lisans Öğrencilerinin Öz Yeterlik İnançları" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Sosyal Beşeri ve idari Bilimler
 • 04/01/2020 13:02:53

Lisans Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Dersine Karşı Tutumları ve Okuma Kaygıları - Doç. Dr. Gülay Sarıçoban

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu Doç. Dr. Gülay Sarıçoban tarafından sunulan "Lisans Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Dersine Karşı Tutumları ve Okuma Kaygıları" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Sosyal Beşeri ve idari Bilimler
 • 04/01/2020 13:02:53

Tarihi Zonguldak Sinema Salonu Balkonunun Performans Analizi - Dr. Murat Çavuşli

Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu Dr. Murat Çavuşli tarafından sunulan "Tarihi Zonguldak Sinema Salonu Balkonunun Performans Analizi" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISMS,Mühendislik
 • 04/01/2020 13:02:53

Bolu Sultanisi Şehir Tarihi ve Mimari Açıdan İnceleme-Mimar Gülsüm Abut Baş

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Mimar Gülsüm Abut Baş tarafından sunulan "Bolu Sultanisi Şehir Tarihi ve Mimari Açıdan İnceleme" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ICAR,Mimarlık ve Tasarım
 • 08/10/2019 10:39:59

Türkiye'de Tarihi Kent Dokularını Koruma Sorunsalı, Edirne Örneği -Dr.Öğr.Üyesi.Demet ONUR

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Dr.Öğr.Üyesi.Demet ONUR tarafından sunulan "Türkiye'de Tarihi Kent Dokularını Koruma Sorunsalı, Edirne Örneği" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ICAR,Eğitim ve Sosyal Bilimleri
 • 08/10/2019 13:05:38

Eğitim Tarihi İçinde Bir Okul Tasarımı Kinder Garten: Çocuklar Bahçesi - Hacer Tekercioğlu

Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu Hacer Tekercioğlu tarafından sunulan "Eğitim Tarihi İçinde Bir Okul Tasarımı Kinder Garten: Çocuklar Bahçesi " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Ukda Congress,Eğitim Bilimleri
 • 04/01/2020 13:02:53