"ISES" için 352 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Eğitim Etkileşimleri ve Cinsiyet Farklılıklarının Öğrenci Algısına Etkisi Üzerine Bir Çalışma - Dr.Neslihan ARIKAN

6. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Dr.Neslihan ARIKAN tarafından sunulan " Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Eğitim Etkileşimleri ve Cinsiyet Farklılıklarının Öğrenci Algısına Etkisi Üzerine Bir Çalışma " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Spor Bilimleri
 • 22/08/2019 14:31:50

Ücretsiz

Üniversite Öğrencilerinin Özdüzenleyici Öğrenme Stratejilerinin ve Akademik Başarılarının Özyeterlik İnançlarını Yordama Gücü - Doç.Dr.Harun ŞAHİN - Dr.Öğr.Üyesi Miray DAĞYAR

6. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Doç.Dr.Harun ŞAHİN - Dr.Öğr.Üyesi Miray DAĞYAR tarafından sunulan " Üniversite Öğrencilerinin Özdüzenleyici Öğrenme Stratejilerinin ve Akademik Başarılarının Özyeterlik İnançlarını Yordama Gücü " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Eğitim Bilimleri
 • 23/08/2019 08:20:34

Ücretsiz

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri ile Güzel Sanatlar Bölümü Öğrencilerinin Narsistik Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması - Dr.Neslihan ARIKAN

6. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Dr.Neslihan ARIKAN tarafından sunulan " Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri ile Güzel Sanatlar Bölümü Öğrencilerinin Narsistik Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Spor Bilimleri
 • 23/08/2019 07:59:45

Ücretsiz

Genel Bir Ele Alış İle Fransız Sinemasının Güncel Temaları - Prof.Dr.Mehmet Yılmaz - Eylem Yayla

6. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Prof.Dr.Mehmet Yılmaz - Eylem Yayla tarafından sunulan " Genel Bir Ele Alış İle Fransız Sinemasının Güncel Temaları " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Güzel Sanatlar
 • 22/08/2019 13:19:58

Ücretsiz

REHBER ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YÖNLENDİRMEDEKİ ÇALIŞMALARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR - Doç.Dr.Ahmet ÜSTÜN - Dr.Öğr.Üyesi Erdoğan BOZKURT - Murat KESKİN

6. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Doç.Dr.Ahmet ÜSTÜN - Dr.Öğr.Üyesi Erdoğan BOZKURT - Murat KESKİN tarafından sunulan " REHBER ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YÖNLENDİRMEDEKİ ÇALIŞMALARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Eğitim Bilimleri
 • 22/08/2019 09:42:24

Ücretsiz

ÖĞRENCİLERİN FEN BAŞARILARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE BELİRLENMESİ: PISA 2015 TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ - Dr.Şule ÖKTEN

6. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Dr.Şule ÖKTEN tarafından sunulan " ÖĞRENCİLERİN FEN BAŞARILARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE BELİRLENMESİ: PISA 2015 TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Eğitim Bilimleri
 • 23/08/2019 11:24:13

Ücretsiz