"ISES" için 647 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

REKREASYON TERAPİSİNİN OTİZMDE STERİOTİPİK DAVRANIŞLARA ETKİSİNİN İNCELENMESİ - Ahmet Kürşat POLAT

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Ahmet Kürşat POLAT tarafından sunulan " REKREASYON TERAPİSİNİN OTİZMDE STERİOTİPİK DAVRANIŞLARA ETKİSİNİN İNCELENMESİ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Spor Bilimleri
 • 23/08/2019 10:28:22

Üniversite Öğrencilerinin Özdüzenleyici Öğrenme Stratejilerinin ve Akademik Başarılarının Özyeterlik İnançlarını Yordama Gücü - Doç.Dr.Harun ŞAHİN - Dr.Öğr.Üyesi Miray DAĞYAR

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Doç.Dr.Harun ŞAHİN - Dr.Öğr.Üyesi Miray DAĞYAR tarafından sunulan " Üniversite Öğrencilerinin Özdüzenleyici Öğrenme Stratejilerinin ve Akademik Başarılarının Özyeterlik İnançlarını Yordama Gücü " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Eğitim Bilimleri
 • 23/08/2019 07:20:34

SÜREKLİ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNİN ÖĞRENCİ KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ - Dr.Öğr.Üyesi Erdoğan BOZKURT - Doç.Dr.Ahmet ÜSTÜN - Murat KESKİN

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Dr.Öğr.Üyesi Erdoğan BOZKURT - Doç.Dr.Ahmet ÜSTÜN - Murat KESKİN tarafından sunulan " SÜREKLİ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNİN ÖĞRENCİ KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Eğitim Bilimleri
 • 22/08/2019 08:41:29

Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Eğitim Etkileşimleri ve Cinsiyet Farklılıklarının Öğrenci Algısına Etkisi Üzerine Bir Çalışma - Dr.Neslihan ARIKAN

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Dr.Neslihan ARIKAN tarafından sunulan " Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Eğitim Etkileşimleri ve Cinsiyet Farklılıklarının Öğrenci Algısına Etkisi Üzerine Bir Çalışma " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Spor Bilimleri
 • 22/08/2019 13:31:50

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri ile Güzel Sanatlar Bölümü Öğrencilerinin Narsistik Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması - Dr.Neslihan ARIKAN

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Dr.Neslihan ARIKAN tarafından sunulan " Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri ile Güzel Sanatlar Bölümü Öğrencilerinin Narsistik Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Spor Bilimleri
 • 23/08/2019 06:59:45

ÖĞRENCİLERİN FEN BAŞARILARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE BELİRLENMESİ: PISA 2015 TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ - Dr.Şule ÖKTEN

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Dr.Şule ÖKTEN tarafından sunulan " ÖĞRENCİLERİN FEN BAŞARILARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE BELİRLENMESİ: PISA 2015 TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Eğitim Bilimleri
 • 23/08/2019 10:24:13